Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Լոռու մարզպետ
Արթուր Լեւոնի Նալբանդյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-61-92   էլ. փոստ

ՀՀ Լոռու մարզպետի տեղակալ
Արսեն Ռազմիկի Դարբինյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-23-11   էլ. փոստ

ՀՀ Լոռու մարզպետի տեղակալ
Տիգրան Սլավիկի Բադոյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-28-77   էլ. փոստ

ՀՀ Լոռու մարզպետի տեղակալ
Հովհաննես Ազիզբեկի Թադեւոսյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+374)32243533   էլ. փոստ

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար
Նարեկ Յուրիկի Սարգսյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-32-40   էլ. փոստ

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Վալերի Ալեքսանի Խաչատրյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 22251   էլ. փոստ

ՀՀ Լոռու մարզպետի խորհրդական
Լեւոն Սամսոնի Ասլանյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-22-29   էլ. փոստ

Մարզպետի խորհրդական
Աշոտ Վրույրի Մանուկյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-28-77   էլ. փոստ

ՀՀ Լոռու մարզպետի օգնական
Արման Գագիկի Սարգսյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+374 322)2-35-68   էլ. փոստ

ՀՀ Լոռու մարզպետի օգնական
Տիգրան Հայկի Էվինյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+374322)2-35-68   էլ. փոստ

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Ֆինանuական և uոցիալ-տնտեuական զարգացման վարչություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ` Հրայր Մարտինի Պապոյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-47-29   էլ. փոստ

Քաղաքաշինության վարչություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ` Արմեն Հակոբի Ջանազյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-31-02   էլ. փոստ

Գյուղատնտեuության և բնապահպանության վարչություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետ` Գրիգոր Մարտունի Հակոբյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-30-99   էլ. փոստ

Կրթության, մշակույթի և uպորտի վարչություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության. մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ` Մինաս Կառլենի Սայադյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-32-99   էլ. փոստ

Առողջապահության և uոցիալական ապահովության վարչություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության պետ` Սամվել Ֆրունզիկի Լամբարյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-33-99   էլ. փոստ

Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ եւ ՀԳՄՀ վարչության պետ` Դավիթ Պարույրի Մանուչարյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-09-27   էլ. փոստ

Քարտուղարություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության պետ` Սամվել Նուրիջանի Մակարյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-32-99   էլ. փոստ

Իրավաբանական բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ` Ալիկ Լեւոնի Սահակյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-31-99   էլ. փոստ

Հողաշինության և հողoգտագործման բաժին - մարզային հողային պետական տեսչություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի պետ` Արտակ Հրանտի Օհանյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-34-99   էլ. փոստ

Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի պետ` Հասմիկ Ոսկեւազի Մկրտչյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-53-25   էլ. փոստ

Տեղեկատվության և հաuարակայնության հետ կապերի բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ` Վահե Ռոբերտի Դոխոյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-04-13   էլ. փոստ

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին

  էլ. փոստ

Անձնակազմի կառավարման բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ` Արտաշես Սերիկի Ադլոյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-10-24   էլ. փոստ

Ներքին աուդիտի բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ` Լեւոն Հովիկի Բերոյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+374322)43447   էլ. փոստ

Զորահավաքային նախապատրաստության բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ` Սպարտակ Հայկազի Ղուբաթյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+374 322) 43568   էլ. փոստ

Առանձնացված ստորաբաժանումներ

Թումանյանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն
Թումանյանի ՍԾՏԳ-ի պետ` Արմեն Վիլենի Գեւորգյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 253) 2-40-15   էլ. փոստ

Տաշիրի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի Տաշիրի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալության պետ` Ղազարյան Վազգեն Համազասպի

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+374 254) 2-18-10   էլ. փոստ

Ստեփանավանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՍԾՏԳ-ի պետ` Ալբերտ Միքայելի Ղարաքեշիշյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 256) 2-21-19   էլ. փոստ

Սպիտակի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն
ՍՊԻՏԱԿԻ ՍԾՏԳ-ի պետ` Մացակ Հովհաննեսի Մաթոսյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 255) 2-21-67   էլ. փոստ

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-02-23 17:47:50