Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Հասարակական կառույցներ

Զանգվածային լրատվամիջոցներ

«Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերություն

Հեռ.` (+ 374 60 ) 73 – 32 - 11, (+ 374 55 ) 18 – 47 - 87

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ալավերդի, Սանահին-Սարահարթ 2/26

Վեբ կայք` www.ankyun3news.com

Էլ. փոստ`

 

Տնօրեն՝ Հրաչյա Պապինյան

 

«Երկունք» ՀԳՄ Լոռու մարզային բաժանմունքի պարբերաթերթ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-03-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Տ.Մեծի 2

 Խմբագիր՝ Մանվել Միկոյան

«Թումանյանական աշխարհ» շաբաթաթերթ

Հեռ.` (+ 374 253) 2-34-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ալավերդի Զոր. Անդրանիկի 8ա

 խմբագիր՝ Արարատ Թամրազյան

Տպաքանակը՝ 500

«Լոռի» հեռուստաընկերություն

Հեռ.` (+ 374 322) 2-05-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Բաթումի 10

Վեբ կայք` www.loritv.am

Ֆաքս` (+ 374 322) 4-08-81

Էլ. փոստ`


Նախագահ՝ Արմեն Սախլյան 
Տնօրեն՝ Նարինե Ավետիսյան 

 

 

«Լոռու մարզ» մարզային օրաթերթ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-03-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի- 2

Էլ. փոստ`

 Գլխ. խմբագիր  Մանվել Միկոյան

 

 

Տպաքանակը՝ 1000

 

«Լոռու ՄԻԳ» հեռուստառադիոընկերություն

Հեռ.` (+ 374 322) 5-00-72 (հեռուստ.), (+ 374 322) 5-07-17 ռադիո

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Աբեղյան 46/ա

Էլ. փոստ`

Նախագահ՝ Սամվել Հարությունյան

«Ֆորտունա» մարզային հ/ընկերություն

Հեռ.` (+ 374 322) 4-66-06

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Վարդանանց 62/ա

Վեբ կայք` http://www.youtube.com/user/Fortuna1TV/featured

Էլ. փոստ`

 Նախագահ Կարեն Արշակյան Հասարակական կազմակերպություններ

«Ակմի» Ալավերդու հունական համայնքի ՀԿ

Հեռ.` (091) 50 44 39

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք Ալավերդի, Երևանյան խճ. 2ա

 Նախագահ՝ Վարուժան Կոտանով

 

Հունազգի բնակչության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր է  իրականացնում:

 

«Անվտանգ մանկություն» հկ

Հեռ.` (+374322)2-46-44,(+374322) 2- 35 –96

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր

Էլ. փոստ`

 Նախագահ՝ Անահիտ Մխիթարյան

   Երեխաների հիմնախնդիրներին ուղղված սոցիալական ծրագրեր:

        

«Աջակցություն Լոռու մարզի համայնքներին» բարեգործական հիմնադրամ

Մանրամասն ↓

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Բարեգործական հիմնադրամ

Իրավաբանական տեսակը` Հիմնադրամ

Հիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն

Հաշվի համարներ են՝ ՀՀ դրամային  1930038131700100  Կոնվերս բանկ 

                                   ԱՄՆ դոլարային՝ 1930038131700101 Կոնվերս բանկ 

Հիմնադրամի հիմնական նպատակներն են`
1) աջակցել փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը,
2) ցուցաբերել ֆինանսա-տնտեսական, բժշկական, իրավաբանական անվճար օգնություն մարզում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերաններին և Արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, երկկողմանի և միայնակ որբ երեխաներին, միայնակ ծերերի ընտանիքներին,
3) աջակցել ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների զարգացմանը:
15. Հիմնադրամն անձամբ իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`
1) խառը գյուղատնտեսություն,
2) գյուղմթերքների առևտուր,
3) շինարարական աշխատանքների կազմակերպում,
4) ձկնաբուծություն,
5) սննդամթերքների արտադրություն,
6) առևտրա-միջնորդային գործունեություն:
Հիմնադրամը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված, միայն իր կանոնադրությամբ սահմանված ցանկացած տնտեսական գործունեություն: Հիմնադրամը կարող է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ միայն այն դեպքում, երբ դա ծառայում է այն նպատակների իրականացմանը, որոնց համար նա ստեղծվել է և համապատասխանում է այդ նպատակներին:
Օրենքով սահմանված գործունեության առանձին տեսակներով Հիմնադրամը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի առկայության դեպքում` լիցենզիա ստանալու պահից կամ նրանում նշված ժամկետում: Եթե լիցենզիայի հատկացման պայմաններում նախատեսված է, որ Հիմնադրամը բացի լիցենզավորող գործունեությունից այլ գործունեությամբ զբաղվել չի կարող, կամ սահմանափակումներ են դրվում գործունեության առանձին տեսակներով զբաղվելու վրա, ապա Հիմնադրամը լիցենզիայի գործողության ժամկետում իրավունք չունի զբաղվելու այլ գործունեությամբ, բացառությամբ լիցենզիայով նախատեսվածի կամ այն գործունեություններով, որոնց մասին նշված է լիցենզիայի մեջ:
16. Իր առջև դրված նպատակների արդյունավետ կատարումն ապահովելու համար Հիմնադրամը `
1) բարեգործական հիմունքներով ներգրավում է միջոցներ` իր կանոնադրական նպատակների իրականացման համար,
2) համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրների հասարակական կազմակերպությունների և հիմնադրամների հետ,
3) շահագրգիռ հիմնարկների և կազմակերպությունների միջև կազմակերպում է գիտական փոխանակություններ,
4) իրականացնում է հրատարակչական գործունեություն,
5) կանոնադրական նպատակների իրականացման համար իրականացնում է այլ միջոցառումներ:

Հիմնադրամի կանոնադրությունը կցվում է

«Առավոտ» ԲՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-12-88

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Թատերական 8

Վեբ կայք` www.aravot.com.xa.com

Էլ. փոստ`

 Սոցիալական, երիտասարդական, կրթական

 

 

Նախագահ Մարգարիտա Շահվերդյան 

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-89-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք.Վանաձոր,Ներսիսյան 6

 Սոցիալական աջակցություն միայնակ, անժառանգ տարեցներին, հաշմանդամներին

 


Վանաձորի  համայնքային կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Մարտիրոսյան,


 

«Բնության պահպանություն» ԲՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-28-90

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Քիմիագործների 2-րդ փակուղի 43

Էլ. փոստ`

 Բնապահպանական, բարեգործական

Նախագահ՝ Վլադիմիր Մինասյան 

«Գայաննա» ԲՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-45-65

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Տ. Մեծի փակուղի 2

Էլ. փոստ`

 Բարեգործական ծրագրեր,մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հիմնախնդիրներ, երեխաների  պաշտպանություն

 


Նախագահ՝Գայանե Թադևոսյան 

«Գործարարության զարգացման և օժանդակման կենտրոն» հկ

Հեռ.` (+374322)2-27-19, (+374322)2-27-39 (091) 534430, (055)720016

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր,Վարդանանց 98/32

Էլ. փոստ`

 Նախագահ՝ Ռազմիկ Սոլոմոնյան,

փոխնախագահ՝ Մարգարիտա Սոլոմոնյան
 
 Իրականացնում է գործարար տեղեկատվության տրամադրում, ուսուցում և խորհրդատվություն, գործարար կապերի զարգացում:

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» ԲՀԿ

Հեռ.` հեռ. (055) 43 43 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Սպիտակ, Շահումյան 7,

Էլ. փոստ`

 Տնօրեն՝ Ժակլին Հեքիմյան

Հիմնադրվել է 2009թ.:

Առողջապահական հիմնարկներին բժշկական սարքավորումների հատկացում, վերականգնողական պարագաներ և հագուստ հաշմանդամներին և անապահով ընտանիքներին:
 

«Էլպիդա» հունական համայնք ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-31-13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Տ.Մեծի 18/ա

Ֆաքս` (+ 374 322) 4-31-13

Էլ. փոստ`

 Վանաձորի հունազգի բնակչության հիմնախնդիրների  լուծում

 

Նախագահ Արկադի Խիտարով 

 

«Թռիչք» կրթամշակութային և խորհրդատվական ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-45-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր Թատերական 6

Էլ. փոստ`

 Մանկապատանեկան, երիտասարդական կրթամշակութային  հիմնախնդիրներ

 

Նախագահ Հովհաննես Նիկողոսյան


 

«Ինֆորմացիոն կենտրոն» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 ) 93884677

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր,Խորենացի 5

Էլ. փոստ`

 Կրթական, սոցիալական հարցեր

 


Նախագահ Նունե Խուբլարյան


 

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 256) 2-30-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ստեփանավան, Գ. Նժդեհի 17/23ա

Էլ. փոստ`

 Հաշմանդամների շահերի պաշտպանություն, ուսուցում, ինտեգրում հասարակական կյանքին,սոցիալական աջակցություն

 


նախագահ՝ Սուրեն Մաղաքյան


 

«Լոռե» Էկո ակումբ» հկ

Հեռ.` (+374256) 2-24-77, (093) 315 108

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ստեփանավան, Կամոյի փող. 62

Նախագահ՝ Մանյա Մելիքջանյան,

 
Գործում է 1999թ.-ից: Շրջակա միջավայրի պահպանության և պաշտպանության խնդիրներին ուղղված ծրագրեր

«Լոռի» ՖՄԱ (ֆուտբոլային մարզական ակումբ)հասարակական բարեգործական կազմակերպություն

Հեռ.` (093)268574, .(+374322) 4-68-36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Թումանյան 2

 Նախագահ՝ Կոստյա(Կոլյա) Բաբայան 

Հիմնադրվել է 1989թ.: Իրականացնում է Սպորտի, մասնավորապես ֆուտբոլի մասսայականացմանն ուղղված ծրագրեր:

«Լոռու զարգացման կենտրոն» հկ

Հեռ.` (091) 535596

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Նժդեհի 7/34

 Նախագահ՝ Հրանտ Այվազյան

 
 Իրականացնում է համայնքների բնապահպանական և երիտասարդական հիմնախնդիրներին ուղղված ծրագրեր: Հիմնադրվել է 2002թ. :
 
 

«Լոռու մարզի համատիրությունների կենտրոն» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-40-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր Տիգրանյան 6

Ֆաքս` (+ 374 322) 2-40-00

Էլ. փոստ`

 Համատիրությունների գործունեության համակարգում, աջակցում

Նախագահ Բերո Առաքելյան


«Լուսաստղ» հկ

Հեռ.` (077) 091311

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 2/4,

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Իրականացնում է հաշմանդամների հիմնախնդիրներին ուղղված ծրագրեր:

 Փոխնախգահ՝ Անի Գաբրիելյան

 
 

«Խաղաղության երկխոսություն» հկ

Հեռ.` (+374322)2-13-40, (+374322) 2-23-54

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր

 Նախագահ՝ Էդգար Խաչատրյան, համանախագահ՝ Վահագն Անտոնյան

Իրականացնում է քաղաքացիական հասարակության զարգացմանն ուղղված ծրագրեր

«Խաչվող ուղիներ» ՍՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-04-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր,Բանակի փող. 44/բ

Վեբ կայք` www.crngo.am

Էլ. փոստ`

 Դեռահասների սոցիալական, առողջապահական,կրթական, մշակութային հիմնահարցեր

 


Գործադիր տնօրեն Կամո Եգանյան


 

«Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցացիա» հասարակական կազմակերպություն

Հեռ.` .(093,055) 391375,(+374322)4-5425

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Կրթամշակութային ծրագրերի իրականացում

 

 Մարզային կենտրոնի ղեկավար Արմինե Կյուրեղյան, Վանաձորի մասնաճյուղ Սոֆյա Բաբայան ,

 

 

«Հայ ժողովրդական ֆորում» հկ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Նժդեհի 14

Էլ. փոստ`

Նախագահ՝ Մելանյա Միրզոյան

 
 
Հիմնադրվել է 2001թ,.
Սատարում է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության և սոցիալական պետության կայացմանը, նպաստում՝ սոցիալական պաշտպ. համակարգի ձևավորմանը:
 

«Հայկական գործարարություն ՓՄԲ» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 93) 59-44-41

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Աղայան 57

 Աջակցություն փոքր, միջին բիզնեսի զարգացմանը

 

նախագահ Ռուզաննա Դանիելյան, հեռ.


«Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» հասարակական կազմակերպություն

Հեռ.` (+374)77 077 562, Հասցե` Վանաձոր, Վարդանանց

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վանաձոր, Վարդանանց 27-1

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանության հիմնահարցեր

Նախագահ` Անուշ Ասլանյան

 

Լոռու մարզի Վանաձորում և Գուգարքի տարածաշրջանում բնակվում են 8351 հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնցից 486՝ առաջին խումբ, 4421՝ երկրորդ խումբ, 3108՝ երրորդ խումբ, մանկուց հաշմանդամություն ունեն 336 երեխաներ:

2014թ. մայիսի 31-ին Վանաձորում կայացավ « Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» հասարակական կազմակերպու­թյան գրասենյակի բացումը, որին ներկա էին հաշմանդամություն ունեցող անձինք, դոնոր կազմակերպությունների, պետական և հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ: Կազմակերպությունն իր գործունեությունն սկսել էր Դանիայի արտաքին գործերի նախարարության զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Լսելի դարձնենք հաշմանդամու­թյան ձայնը» ծրագրի օժանդակությամբ, որն իրականացվում է «Հույսի կամուրջ» և «Սկարպ» ՀԿ-ները՝ «Առաքելություն Արևելք» միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ:

 

«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-22-68

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Տ. Մեծի 59

Վեբ կայք` www.hcav.am

Ֆաքս` (+ 374 322) 4-12-36

Էլ. փոստ`

Մարդու իրավունքների պաշտպանություն

Նախագահ Արթուր Սաքունց

«Հույս և օգնություն» հկ

Մանրամասն ↓

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Սոցիալական ծրագրերի իրականացում

 Նախագահ՝  Հայարփի Էդիլյան

 

 

«Հուշամատյան» ՀՀ «Հուշամատյան» իրավապաշտպան, պատմալուսավորչական և բարեգործական ընկերության Լոռու մարզային կազմակերպություն

Հեռ.` (+ 374 322) 2-34-16

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վանաձոր

Էլ. փոստ`

 Խորհրդային ռեժիմի բռնադատվածների իրավապաշտպանություն, լուսավորչական, բարեգործական գործունեություն

 


Նախագահ՝ Գրիգոր Այդինյան


 

«Միասնության արևահամ նեկտար» հաշմանդամություն ունեցող անձանց հկ

Հեռ.` 077) 672466,

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 94

Էլ. փոստ`

 Նախագահ Ֆիլետա Ներսեսյան 

Հիմնադրվել է 2013թ. հունիսի 16-ին: Նպատակն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջապահության և կրթության կազմակերպմանը, պայմաններ ստեղծել նրանց կուլտուր-կենցաղային, հոգևոր ու մշակութային զարգացման համար:

«Մտավորական կանայք» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-22-60

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք. Վանաձոր, Տ.Մեծի 36

Էլ. փոստ`

 Կրթական. բնապահպանական խնդիրներ

 Նախագահ Նինա Ջաղինյան

«Ոսկե միջին հասարակական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-71-19

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Շինարարների 4/45

Վեբ կայք` www.voskemijin.ucoz.ru

Էլ. փոստ`

 Մարդու իրավունքների պաշտպանություն

 


նախագահ՝ Հովհաննես Ղազարյան 

«Ուկրաինա» ՀԿ Հայաստանում ուկրաինացիների ֆեդերացիայի մասնաճյուղ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-05-49

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Շ.Ազնավուրի անվան մշակութի պալատ

 Ազգային մշակույթի զարգացում, ազգամիջյան կապերի համակողմանի ամրապնդում

 


նախագահ՝ Լյուդմիլա Բալայան (Կոժեմյաչեն-կո)

 

«Պոնտոս» Ստեփանավանի հունական համայնքի ՀԿ

Հեռ.` ( 091)953087, 093)124208

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք..Ստեփանավան, Ռումինական 10/1

 

 
 
Ք.Ստեփանավան, Ռումինական 10/1
Նախագահ՛ Ալեքսանդր Խրիստաֆորիդի
տեղակալ՛ Սամվել Լազարև
 
 
 
Ստեփանավան, Յաղդան, Կողես համայնքների հունազգի բնակչության հիմնախնդիրների լուծում, լեզվի, մշակույթի պահպանություն,   /մոտ 350 շահառու

«Ռուսական մշակույթի օջախ» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-24- 07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր,Ազատամարտիկներ 1

 Ռուսաց լեզվի, ռուսական մշակույթի զարգացում, ուսուցանում

 


Նախագահ՝ Ջուլիետա Կուզինա


 

«Սեր Հայրենիքի» ՀԲԿ

Հեռ.` (099)025371,(+374322)2-39-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր

 

 
 
ք. Վանաձոր
նախագահ՝ Ռաֆայել Գրիգորյան
 
 
Հիմնադրվել է 1993թ: Իրականացնում է բարեգործական ծրագրեր:

«Վանաձորի հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-94-46

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Աղայան 74/3 բն.7

Էլ. փոստ`

 Հոգեբանական ծառայություններ, խորհրդատվություն

 


Նախագահ՝ Արծվի Հարությունյան 

«Տարեցների տուն» հիմնադրամ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-37-45, (+ 374 322) 2-32-11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր,Մայմեխի 8

 Տարեցների խնամք

Նախագահ՝ Տիգրան Քոչարյան


«Օբշչեստվո Ռոսսիի» հկ Վանաձորի մասնաճյուղ

Հեռ.` ( 091)915386

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, թիվ 4 դպրոց

 Նախագահ՝ Տատյանա Ալեքսանդրովնա Ռուդամյոտկինա

Ստեղծվել է 2000թ.:

Ունի մոտ 100 անդամ: Համայնքի խնդիրներին ուղղված ծրագրեր է իրականացնում:

«Օրհուս» Վանաձորի բնապահպանական, տեղեկատվական, հասարակական կենտրոն

Հեռ.` (077) 72 33 88, (055) 55 07 45

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Տ.Մեծի 23, թիվ 4 դպրոցի 2-րդ մասնաշենք

Վեբ կայք` www.aarhus.am

Ղեկավար՝ Պերճ Բոջուկյան

 
Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված տեղեկատվության ապահովում, աջակցություն որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցությանը, հասարակական կազմակերպությունների և բիզնեսի ներկայացուցիչների միջև կայուն հարաբերությունների հաստատմանը:

«Օրրան» Բարեգործական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղ

Հեռ.` (+ 374 322) 4-55-98

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պող. 4/ա

Վեբ կայք` www.orran.am

Էլ. փոստ`

 

Տնօրեն՝ Մարիամ Մանուչարյան

 Աջակցություն սոցիալապես անապահով երեխաներին՝ տրամադրելով սոցիալական, կրթական, հոգեբանական և բժշկական աջակցություն:

 

«Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն» ՀԿ

Հեռ.` (+ 374 99) 289 299, (+ 374 77) 505 033

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք.Վանաձոր, Լազյան 24/11

Էլ. փոստ`

 Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, իրավական խորհրդատվություն

 


նախագահ Հարություն Սարգսյան, 


 

,,Լոռե,, փրկարարական ջոկատ հկ

Հեռ.` 055) 20 16 03

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ստեփանավան, Անտառային 999

Էլ. փոստ`

 

,,Լոռե,, փրկարարական ջոկատ հկ 
 
 ք. Ստեփանավան, Անտառային 999
Նախագահ՝ Արմեն Առաքելյան
Գործում է 1989թ.-ից: Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում ՀՀ-ում և արտերկրում. Աղետների կանխարգելիչ աշխատանքների կազմակերպում

,,Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն,, հկ

Հեռ.` (+374322)5-01-11, (093) 82 70 94,

Մանրամասն ↓

Հասցե` . Վանաձոր, Ուսանողական 14

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Լսողության խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ պատանիների և երիտասարդների կրթական, մշակութային մարզական, հիմնահարցեր, մասնագիտությունների

 Նախագահ՝ Գագիկ Սերոբյան

,,Օրհուս,, Ալավերդու բնապահպանական, տեղեկատվական, հասարակական կենտրոն

Հեռ.` (+374253) 2-41-12,(091) 19 93 24

Մանրամասն ↓

,,Օրհուս,, Ստեփանավանի բնապահպանական, տեղեկատվական, հասարակական կենտրոն

Հեռ.` (093) 31 51 08, (096) 000465

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք. ՍտեփանավանԵրիտասարդական 47, գյուղատնտ. Քոլեջի մասնաշենք

 Համակարգող ՝Մանյա Մելիքջանյան

 
 
Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված տեղեկատվության ապահովում, աջակցություն որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցությանը:
 

SPFA հայ-ֆրանսիական մշակութային կենտրոն

Հեռ.` (+374256)2.42.69 (093)20.81.43

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ստեփանավան Գ.Նժդեհի 3, բն.3

Էլ. փոստ`

Նախագահ՝ Լուսինե Հովհաննիսյան 

Հիմնադրվել է 2001թ.: Կրթամշակութային ծրագրերի իրականացում, ֆրանսիախոսության տարածում Հայաստանում և Լեռնային. Ղարաբաղում

Լոռու հակակոռուպցիոն կենտրոն (Նախկին ՇՊԱԿ)

Հեռ.` 080001 112 թեժ գիծ, ( 0322) 2-23-17

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, Վարդանանց 82/1

Վեբ կայք` www.aac.am

 Շահերի պաշտպանության և աջակցության 11 կենտրոններից մեկն է, ծառայում է որպես քաղաքացիների բողոքներին արձագանքելու գրասենյակ: Կենտրոնը պատրաստ է ընդունել կոռուպցիայի զոհերին գրասենյակում կամ տրամադրել անվճար խորհրդատվություն հեռախոսով:

համակարգող՝ Արթուր Սուքիասյան

Հայաստանի «ԻՆՏԵՐԿԱՊ» Բարեգործական Կենտրոն

Հեռ.` 091 -716160,055 - 716160,

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2022, Լոռու մարզ, ք․Վանաձոր, Մյասնիկյան փող․ 3,

Վեբ կայք` http://www.interkap.de/interkap.htm եւ http://lorimigtvr.ru/interkap-dorogi

Էլ. փոստ`

Հիմնադիր նախագահ – Նորայր Զուլոյան

Հայաստանի «ԻՆՏԵՐԿԱՊ» Բարեգործական Կենտրոնը, որպես ոչ-կառավարական կազմակերպություն հիմնադրվել է ՎԱՆԱՁՈՐՈՒՄ 1990 թ-ին: Առաջինն է Հայաստանում կապեր հաստատել Եվրոպայի մի շարք երկրների բարեգործական, մշակութային ու մարզական միությունների հետ եւ (առանց դրամաշնորհների և պետբյուջեից գումարների) ԱՌԱՋԻՆՆ է նախաձեռնել, կազմակերպել ու իրականացրել.
1.-1990 թ-ից սեփական միջոցներով և բեռնատարներով մարդասիրական օգնության բեռնափոխադրումները` Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից, Հոլանդիայից եւ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ բաշխել Հայաստանում` Վանաձոր, Գյումրի, Սպիտակ, Երևան, Դիլիջան, Ստեփանավան քաղաքներում, Արցախում` Մարտունի, Ստեփանակերտ,Հորադիզ; Վրաստանում/Թբիլիսի,Փոթի/,Ռուսաստանում/Սոչի,Օրջոնիկիձե/. ՈՒկրաինայում /ՈՒժգորոդ/` կազմակերպություններին ու բնակչությանը հատկացվել է դեղորայք, բժշկական սարքավորումներ, հաշմանդամի սայլակներ, սնունդ, հագուստ, մարզական և դպրոցական պարագաներ, համակարգիչներ…
2.-շնորհիվ Իտալիայի Մխիթարյան Միաբանության ՄՈՒՐԱԴ-ՌԱՖԱՅԵԼՅԱՆ վարժարանի եւ ԻՆՏԵՐԿԱՊ-ի միջև 1991թ-ին կնքված պայմանագրի, ինը 13-տարեկան պատանիներ Վանաձորից և մեկը Սպիտակից ուղարկվել են Վենետիկ` վարժարանում 6 տարի ԱՆՎՃԱՐ ուսանելու, ապրելու և սնվելու, որոնցից չորսը հետագայում ստացել են եվրոպական համալսարական կրթություն:
3.-1990-2001 թ.թ.-ին խաչքարագործ վարպետներ` վանաձորցի Սերգեյ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ, Հայկ ԶԱԼՅԱՆԻ և գյումրեցի Գրիգոր ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԻ կերտած եւ «ԻՆՏԵՐԿԱՊ»-ին նվիրած տասնմեկ խաչքար-հուշարձանները, կազմակերպության միջոցներով ու բեռնատարներով Վանաձորից տեղափոխումը եւ տեղադրումը Գերմանիայում /Վյուռցբուրգ-Հյոչբերգ/; Ֆրանսիայում /Թուլուզ, Կլամառտ, Ռոմանս, Վիլ.Թոլոզան, Գրենոբլ և Մեծն Շարլ Ազնավուրին/; Իտալիայում /ք.Բանյակավալլո և բարերար Ալիս Թաշջյան-Պոլգռոսսի/; Հոլանդիայում /ք.Ասսեն/; Ռումինիայում /ք.Բուխարեստ/` ի նշան բարեկամության, երախտագիտության և 1915թ. Հայոց Եղեռնի զոհերի հիշատակին:
4.-1991թվականին Սամվել Հարությունյանի, Արմեն և Արթուր Սախլյան եղբայրների հետ հիմնադրել են «ԻՆՏԵՐԿԱՊ» անկախ հեռուստաստուդիան, որից հետագայում ծնունդ առան «ՄԻԳ» և «ԼՈՌԻ» հեռուստաընկերությունները և «ՄԻԳ» մարզային ռադիոընկերությունը:
5.-Վանաձորի «ՀՈՐՈՎԵԼ», «ՏԱԹԵՎ» համույթների եւ Երեւանի «ԿՈՄԻՏԱՍԻ անվան լարային քառյակի» բարեգործական համերգներով ելույթները` Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Հունաստանում, Ստամբուլում ` 1990-2008 թ.թ.-ին:
6.-«ԼՈՌԻ», «ՍՊԻՏԱԿ», «ՇԻՐԱԿ» ֆուտբոլային ակումբների եւ Վանաձորի պատանեկան թիմերի մասնակցությունը միջազգային մրցաշարերի և ընկերական խաղերի (Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Իրան, Տանզանիա, Ուգանդա, , Հունաստան)` 1990-2017 թ.թ.-ին:
7.-գեղանկարիչներ Ֆերդինանդ ԳՅՈՒՄՐԵՑԻ-Մանուկյանի եւ Նիկոլ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆԻ կտավների ցուցահանդեսները` Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Գերմանիայում` 2003-2008 թ.թ.-ին:
8.-1999 թ-ին հիմնադրեց «ԼՈՌՎԱ ԱՍՊԵՏ» Պատվավոր կոչումը` սպորտի, արվեստի, մշակույթի և այլ բնագավառների լավագույն ու արժանավոր լոռեցիներին գնահատելու և արծաթե շքանշանով պարգևատրելու նպատակով (իրականացվում է համատեղ` Լոռու Մարզպետարանի հետ):
9.-Վանաձորում ՄԵԾՆ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ առաջին բռոնզաձույլ հուշարձանի կառուցումը` նախաձեռնության հեղինակն է, նվիրատվությունների կազմակերպիչը և համակարգողը
/2017-19 թ.թ. քանդակագործ` Գեղամ Բեգջանյան, ճարտարապետ` Սուրեն Աբովյան/:

Շնորհակալ ու երախտապարտ ենք ԻՆՏԵՐԿԱՊ-ի աշխատակիցներին, վարորդներին, համախոհներին, օտարերկրյա բարերար ու բարեգործ ընկերներին` Գերմանիայում (Ռայնեռ Քոզել` Վանաձորի Պատվավոր Քաղաքացի, Հերբերթ Հոֆֆման, Անտոն Մարտին, Զիգֆրիդ Հետմաննսպեռգեր, Վոլֆգանգ Վեհ, Հելմութ Վեսսել); Իտալիայում (Մոնիկ Թաթլեան-Չելլինի, Գուիդո Գոլլինի, Վաշինգտոն Ալտինի, Մխիթարյան Միաբանություն, Հ.Ռափաէլ Վրդ. Անդոնեան, Սամուէլ Պաղտասարեան, Բայքար Սիվազլեան, Ալիս Թասչեան-Պոլգռոսսի, Հ.Վահան Վրդ.Օհանեան, Գագիկ Սարուխանյան); Ֆրանսիայում (Սամվել Զենյան, ՀԱՅԵՄ միություն, Անդրանիկ Քեշիշեան, Վարդան Թորգոմեան, Արդաշես և Ժիրայր Կարագոզեաններ, Շառլ և Քրիստիան Ձիրանեաններ, Պատրիկ Չիլեան, Անտուան Ակոպյան, Իզաբել Լեժանդղը, Սարգիս Յախինյան, Վահան և Սիմե Դեգոյաններ, Արծրունի Խաչատրյան, Սամսոն Եխշատյան, Հ.Տիրայր Ք.Քելեջյան, Սերգեյ Սարկոսսյան); Վրաստանում (Օմառ Սիամաշվիլի, Թամազ Բեկաուրի, Լևան Կենչաձե); Ռուսաստանում (Վյաչեսլավ Նեմչինով, Վասիլիյ Կրիվոռոտենկո, Վլադիմիր Տեր-Կարապետյան, Ժորա Մելիքբեկյան); Ուկրաինայում (Վլադիմիր Դեկտյարյով, Խաչատուր Պետրոսյան); Հունգարիայում (Մառկ Օգանով); Բելգիայում (Գագիկ Հ. Գավթյան, Միքաել Էվինյան); Իսպանիայում (Արտյոմ և Աստղիկ Մանուկյաններ, Արա և Էվելինա Սիմոնյաններ, Լադուշ Հունանյան); Հոլանդիայում (Մաթո Հախվերդեան, Աշոտ և Սվետլանա Անդրեասյան, Քաջիկ Խաչատրյան, Նիկոլա Ռոմաշչուկ); Հունաստանում (ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄ միություն, Սիմակ Աբրահամյան, Վահէ Խաչատրյան); Հայաստանի ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ (1991թ-ին փոխնախարար Արման ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ, Արտակարգ և Լիազոր Դեսպաններ` տիկին Կարինե ՂԱԶԻՆՅԱՆ, պարոն Վիգեն ՉԻՏԵՉՅԱՆ, պարոն Աշոտ ՍՄԲԱՏՅԱՆ) և ՀՀ-ում Գերմանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Բուլղարիայի և Ռումինիայի Դեսպանություններին` վստահելու, սատարելու, օգնելու ու համագործակցելու համար:
 

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության Լոռու մարզային մասնաճյուղ» հասարակական կազմակերպություն

Հեռ.` (+374322)58449,

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք. Վանաձոր, Ուսանողական թաղամաս

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Առաջին օգնության դասընթացներ, սոցիալ-առողջապահական ծրագրեր:

 Նախագահ՝ Վլադիմիր Ղարաջյան

 

Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն(ՀՍԻԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-29-67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Շիրակացու 1-ին նրբ.2

Վեբ կայք` www.acrpc.am

Ֆաքս` (+ 374 322) 4-47-81

Էլ. փոստ`

 Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, իրավական կրթության կազմակերպում

Նախագահ Գևորգ Մանուկյան

Հկ կենտրոն «Քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպություն»

Հեռ.` (+ 374 322) 4-33-15

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, Նժդեհի 14 412 սենյակ

Վեբ կայք` www.ngoc.am

Ֆաքս` (+ 374 322) 4-33-17, (+ 374 322) 4-33-15

Էլ. փոստ`

 Աջակցություն՝ հասարակական  կյանքում սոցիալական արդարության  հաստատմանը, հակակոռուպցիոն գործընթացներին

 

 

Համակլարգող Արփինե Հակոբյան

 

ՙՍպիտակ բազե ՀԿ

Հեռ.` (+374)94 85 31 16,

Մանրամասն ↓

Հասցե` Սպիտակ, կենտրոն, Շահումյան 6-1

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանության հիմնահարցեր

Նախագահ Մարինե Ասատրյան

 

Լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանում բնակվում են 3167 հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնցից 153՝ առաջին խումբ, 1570՝ երկրորդ խումբ, 1300՝ երրորդ խումբ, մանկուց հաշմանդամություն ունեն 144 երեխաներ:
2014թ. մարտի 26-ին Սպիտակում կայացավ «Սպիտակ բազե» հասարակական կազմակերպու­թյան գրասենյակի բացումը, որին ներկա էին հաշմանդամություն ունեցող անձինք, մեծաթիվ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ, ներկայացուցիչներ դոնոր կազմակերպություններից, պաշտոնյաներ Լոռու մարզպետարանից և Սպիտակի քաղաքապետարանից, առողջապահական ընկերություններից: Կազմակերպությունն իր գործունեությունն սկսել էր Դանիայի արտաքին գործերի նախարարության զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Լսելի դարձնենք հաշմանդամու­թյան ձայնը» ծրագրի օժանդակությամբ, որն իրականացվում է «Հույսի կամուրջ» /նախագահ՝ Սուսաննա Թադևոսյան/ և «Սկարպ» /նախագահ՝ Աշոտ Մկրտչյան/ ՀԿ-ները՝ «Առաքելություն Արևելք» միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ: Ի դեպ, «Սպիտակ բազե» ՀԿ-ն հանրապետության այն յոթ կազմակերպություններից, որոնց մի մասը գործում է, մյուս մասը սպասում իրենց հիմնադրմանը՝ դարձյալ «Լսելի դարձնենք հաշմանդամության ձայնը» ծրագրի շրջանակներում:Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2024-06-21 16:28:49