Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Քարտուղարություն

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի քարտուղարության պետ` Սամվել Նուրիջանի Մակարյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-32-99   էլ. փոստ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Քարտուղարության խնդիրն է` իր իրավասության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին և Աշխատակազմին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը:
 Քարտուղարության գործառույթներն են`
1) մարզպետարանի փաստաթղթային սպասարկումը, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը, ոչ գաղտնի գործավարության միասնական կարգի կիրառումը, ինչպես նաև գաղտնի գործավարության կազմակերպման ապահովումը.
2) մարզպետի, մարզպետի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի մոտ կայացած խորհրդակցությունների (այսուհետ խորհրդակցություններ) և մարզի խորհրդի նիստերի արձանագրումը, ինչպես նաև նշված փաստաթղթերի արխիվացումը.
3) մարզպետարանում փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրումը, պատճենահանումը և առաքումը.
4) մարզպետարանից առաքվող նամակներում, գրություններում և այլ փաստաթղթերում պարունակվող հանձնարարականների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
5) մարզպետարանի և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների, գերատեսչությունների, դատարանների, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, միջազգային կազմակերպությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ու իրավաբանական անձանց միջև փաստաթղթաշրջանառության վարման և թղթակցության օպերատիվ փոխանակման աշխատանքների ապահովումը.
6) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմից, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովից, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմից, Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններից ու գերատեսչություններից, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դիվանագիտական ներկայացուցչություններից ու միջազգային կազմակերպություններից, դատարաններից, Աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներից, մարզային ենթակայության կազմակերպություններից, մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայություններից, իրավաբանական անձանցից և քաղաքացիներից ստացված թղթակցության էլեկտրոնային մտից գրանցումը և նրանց ուղարկվող թղթակցության էլեկտրոնային կամ առձեռն ելից գրանցումը, այդ գրությունների շարժի համակարգչային վերահսկողությունը, մակագրված գրությունների և հիշեցումների առաքումը, դրանց գործերի կազմումը և արխիվացումը, մարզպետարանից ելք արվող գրությունների և տակադիր օրինակների արխիվացումը, մարզպետարանի ղեկավարության կողմից պահանջվող ընթացիկ փաստաթղթերի և տեղեկությունների տրամադրումը.
7) խորհրդակցությունների, մարզի խորհրդի նիստերի արձանագրությունների, մարզպետարան ուղարկված Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Ազգային Ժողովի որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների պատճենների, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրերի, Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրերի, ինչպես նաև դիմումների և այլ պաշտոնական թղթակցության հիման վրա կազմված գործերի պահպանումը.
8)խորհրդակցությունների և մարզի խորհրդի նիստերի արձանագրությունների հաշվառումը և դրանց կատարման վերաբերյալ վերահսկողության իրականացումը:
9) մարզպետարանում արխիվային գործի համակարգումը և վերահսկումը, արխիվ հանձնված փաստաթղթերի հաշվառումը և պահպանումը, սահմանված կարգով արխիվային փաստաթղթերը ժամանակավոր օգտագործման տրամադրումը.
10) Աշխատակազմում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքների համակարգումը.
11) Աշխատակազմի վարչական համալիրի շահագործումը.
12) Աշխատակազմի գույքի պահպանման և կառավարման ապահովումը.
13) Աշխատակազմի ավտոտրանսպորտային սպասարկումը.
14) Աշխատակազմի էլեկտրաէներգիայի խնայողական սպառման և հեռախոսակապի բնականոն աշխատանքի ապահովումը.
15) մարզպետարանի աշխատողների աշխատանքային անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը.
16) մարզպետարանի պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ անցկացվող արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման տնտեսական և նյութատեխնիկական ապահովման աշխատանքների իրականացումը.
7. ՀՀ օրենսդրությամբ, Մարզպետի որոշումներով, կարգադրություններով և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով վերապահված այլ գործառույթներ:

Աշխատակազմում գործող համակարգչային ծրագրա-տեխնիկական միջոցների, հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցների շահագործում, աշխատակազմի տեխնիկական, ծրագրային միջոցների փորձարկման, կարգաբերման և ներդրման աշխատանքներ, աշխատակազմի տեխնիկական միջոցների և հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցների շահագործման ձևերի և կանոնների տեղեկացում, շահագործման կանոնների պահպանում, աշխատակազմում գործող համակարգիչների աշխատունակության պարբերաբար թեստավորում, արդյունքների վերլուծություն, աշխատակազմի համար նոր սարքավորումների և ծրագրային միջոցների ձեռքբերման առաջարկությունների ներկայացում:    


 

Որոշումը եւ Կանոնադրությունը                                                           Վերադարձ

Ընդհանուր բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ` Գալուստ Նորիկի Մելիքսեթյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-31-99

Վարչատնտեսական բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի պետ` Լևոն Շավարշի Սաղաթելյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-33-99

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-11-29 17:33:09