Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժնի պետ` Հասմիկ Ոսկեվազի Մկրտչյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-53-25   էլ. փոստ

ԲԱԺՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում`
1) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման, կազմման և հաստատման աշխատանքների համակարգումը.
2) ապահովում է մարզի զարգացման ծրագրերի ներդաշնակեցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երկարաժամկետ և միջնաժամկետ ռազմավարական ծրագրերին` հաշվի առնելով մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի առանձնահատկությունները.
3) ապահովում է մարզային զարգացման ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառույցների (մարզային հանձնաժողով, ոլորտային աշխատանքային խմբեր, մոնիտորինգի և գնահատման խումբ, մարզպետարանի ռեսուրս կենտրոն) համակարգված աշխատանքը.
4) ապահովում է մարզային զարգացման ծրագրերի մշակման մասնակցային գործընթացը, հրապարակայնությունը և գերակայությունների սահմանման թափանցիկությունը.
5) ապահովում է Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի մոտ զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ անցկացվող խորհրդակցությունների և հանդիպումների կազմակերպման աշխատանքները, ինչպես նաև դրանց ընթացքում տրված հանձնարարականների կատարումը.
6) ապահովում է համագործակցությունը մարզային նշանակության նպատակային ծրագրեր իրականացնող պետական, միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների ու ծրագրերի հետ.
7) ապահովում է մարզի, մարզի համայնքների և այլ երկրների համապատասխան տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքների կազմակերպումը.
8) ապահովում է զարգացման ծրագրերի իրականացման մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքների ամփոփ հաշվետվությունների կազմումը.
9) յուրաքանչյուր տարվա համար ամփոփում է նախորդ տարվա ծրագրերի կատարողականի վերլուծությունը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ Աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով Մարզպետի հաստատմանն է ներկայացնում զարգացման տարեկան ծրագիրը` ըստ ոլորտների.
10) իրականացնում է ծրագրային քաղաքականության վերլուծություն, ցուցանիշների և թիրախների վերհանում և ազդեցությունների գնահատում.
11) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ վերլուծական տեղեկատվության տրամադրումը Մարզպետին.
12) ապահովում է մասնավոր հատվածի, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված համագործակցության կազմակերպումը, կատարում իրավիճակի ուսումնասիրություններ և վերլուծություն, ներկայացնում առաջարկություններ կամ (և) ծրագրեր.
13) ապահովում է մասնավոր հատվածի և արդյունաբերության, սոցիալական (կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ, սպորտ և սոցիալական պաշտպանություն), գյուղատնտեսության, բնապահպանության, քաղաքաշինության, մարզային ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ, ջրային տնտեսություն, գազամատակարարում և այլն) ոլորտների զարգացման միտումների ու գերակայությունների բացահայտումը, այդ ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման համակարգումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
14) համակարգում է զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման աշխատանքները մարզում և նպաստում դրանց իրականացմանը.
15) համակարգում է ինֆորմացիոն տեղեկատվական նոր համակարգերի մշակումը և ապահովում դրանց ներդրումը Աշխատակազմում.
16) իրականացնում է տեղեկատվական էլեկտրոնային շտեմարանների հարստացման աշխատանքները, ապահովում դրանց արդիականացումը և սպասարկումը:
17) իրականացնում է տարածքային կառավարման էլեկտրոնային համակարգի մարզային կայքէջի (բացառությամբ “նորություններ” բաժնից) ինֆորմացիոն սպասարկման (տեղադրման, թարմացման) և շտեմարանների վարման աշխատանքները:
18) կազմում և վարում է մարզի համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի էլեկտրոնային գրադարանը.
19) ապահովում է ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը` համայնքներից, հասարակական և մասնագիտական կառույցներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին` մարզային զարգացման տեղեկատվական բազան համալրված վարելու, ինչպես նաև զարգացման ծրագրի իրականացման մասին Մարզպետի տարեկան հաշվետվությունը նախապատրաստելու և ներկայացնելու նպատակով:
 

Կանոնադրությունը     եւ  որոշումը                                                             Վերադարձ

                                                

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-11-29 17:33:09