Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Ֆինանuական և uոցիալ-տնտեuական զարգացման վարչություն

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ` Մերի Գագիկի Դալլաքյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-47-29   էլ. փոստ

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Վարչության խնդիրն է` ֆինանսների, սոցիալ-տնտեսական միասնական քաղաքականության ձևավորման և զարգացման ծրագրերի աջակցության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը:
 Վարչության գործառութներն են`
1) Աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության կազմակերպումը և պլանավորումը (Աշխատակազմի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության վերլուծության կատարումը, թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփումը և ներկայացումը, ծախսային նախահաշիվների կազմումը և ներկայացումը, Աշխատակազմի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը).
2) Աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումը և ներկայացումը.
3) Աշխատակազմում հաշվապահական հաշվառման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման ապահովումը.
4) Աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև մարզպետի լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի իրականացման շրջանակներում “Գնումների մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգով գնումներ կատարելու հետ կապված աշխատանքների իրականացումը.
5) ներքին աուդիտի աշխատանքների ապահովումը (Աշխատակազմի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման գրանցումների մեջ անհամապատասխանությունների բացահայտման և դրանց ճշգրտման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսատնտեսական գործունեության հաստատված ակտերի պահանջների համապատասխանության գնահատման իրականացումը).
6) մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և մարզային ենթակայության կազմակերպություններում ֆինանսատնտեսական գործունեության ուսումնասիրությունների և (կամ) ստուգումների անցկացման կազմակերպումը և պլանավորումը, այդ ուսումնասիրությունների (ստուգումների) արդյունքների հիման վրա եզրակացությունների ու տեղեկանքների ներկայացման ապահովումը.
7) մարզի համայնքների բյուջեների և դրանց կատարման վերաբերյալ ամսական և եռամսյակային հաղորդումների, տարեկան հաշվետվությունների ընդունումը, ամփոփումը և դրանք մարզպետին ու պետական այլ համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկանքների, հաշվետվությունների, հաղորդումների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը.
8) մարզի համայնքների բյուջեների և դրանց կատարման վերաբերյալ ամսեկան և եռամսյակային հաղորդումների, տարեկան հաշվետվությունների ամփոփման, վերլուծման և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների իրականացումը.
9) մարզի համայնքների բյուջեների կատարման նկատմամբ ընթացիկ վերահսկողության իրականացումը.
10) մարզի համայնքների բյուջեների կատարման վերաբերյալ ընթացիկ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների կատարումը և դրանց հիման վրա համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումը.
11) մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին համայնքային բյուջեների նախագծերի նախապատրաստման և կազմման աշխատանքներն իրականացնելու համար մեթոդական օգնության ցուցաբերումը.
12) մարզպետին ներկայացվող սոցիալ-տնտեսական հարցերին վերաբերող փաստաթղթերի մասնագիտական քննության իրականացումը.
13) համապատասխան մարմինների հետ համագործակցելով` սոցիալ-տնտեսական բնագավառին վերաբերող ծրագրերի և իրավական ակտերի հիմնադրույթները և նախագծերը քննության ենթարկելը.
14) մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և կազմման ֆինանսական հատվածի ապահովումը.
15) Աշխատակազմի կառավարման ժամանակակից տեխնիկական միջոցների և հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցների զարգացման և ընդլայնման շրջանակներում նոր սարքավորումների, ծրագրային միջոցների ընտրության և ձեռքբերման կազմակերպումը.
16) Վարչությունում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության, ինչպես նաև էլեկտրոնային գործավարության կազմակերպումը և նրա գործունեության ընթացքում առաջացած էլէկտրոնային փաստաթղթերի կամ այլ տեղեկատվական էլէկտրոնային հենքերի արխիվացումը և պահպանումը.
17) Մարզպետի որոշումներով, կարգադրություններով և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով իրեն վերապահված այլ գործառույթներ:

Որոշումը եւ Կանոնադրությունը                                                     Վերադարձ ցուցակին
  

Հաշվապահական հաշվառման բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ` Արտավազդ Սուրենի Բեջանյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 43499

Ֆինանuատնտեuագիտական բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ` Նունիկ Ժորայի Ասրյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 4-34-99

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-11-29 17:33:09