Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Հայտարարություններ

Այլ հայտարարություններ

ՄՐՑՈՒՅԹ՝ «ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՋԻԼԻԶԱՅԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Մրցույթիմասնակիցներիգիտելիքներիևմասնագիտականկարողություններիստուգումնանցկացվելուէերկուփուլով` գրավոր (հանրակրթականառարկայականուսումնականծրագրերինհամապատասխան) ևհարցազրույցիձևով (մանկավարժականմասնագիտականգործնականհմտություններ)։

 

Մրցույթինմասնակցելուհամարանձըհանձնաժողովինէներկայացնում`

 

1. հանձնաժողովիանունովգրավորդիմում` նշելովայնաշխատատեղը, որինհավակնումէ (Ձև 1), 2. բարձրագույնկրթությանմանկավարժությանորակավորմանաստիճանըհավաստողավարտականփաստաթուղթ (դիպլոմ), կամվերջինտաստարվաընթացքումմանկավարժականկամուսուցչականգործունեությանառնվազն 5 տարվաաշխատանքայինստաժըհաստատողքաղվածքաշխատանքայինգրքույկից, 3. անձնագրիպատճենը, 4. ինքնակենսագրություն (Ձև 4), 5. թափուրաշխատատեղնզբաղեցնելուհամարմասնագիտականգիտելիքներինևաշխատանքայինունակություններիններկայացվողպահանջներիբավարարումըհավաստողփաստաթղթերի, հավաստագրերիպատճենները (դրանցառկայությանդեպքում), 6. մեկլուսանկար` 3x4 չափսի, 7. այլպետություններիքաղաքացիները` ՀայաստանիՀանրապետությունումաշխատելուիրավունք, 8. ՀՀարականսեռիքաղաքացիներըներկայացնումեննաևզինգրքույկ։

 

Աշխատատեղերիվարձատվությունը՝ըստդրույքաչափի։Ֆիզիկայիթափուրտեղիհամարմրցույթըկանցկացվիդեկտեմբերի 14-ին, ռուսացլեզվիհամար՝դեկտեմբերի 15-ին, ժամը 14-ին՝Ջիլիզայիմիջնակարգդպրոցում։Փաստաթղթերնընդունվումենմինչևդեկտեմբերի 9-ը։Հասցեն՝Լոռումարզ, գ.Ջիլիզա։Հեռ.՝ (093) 64-50-89։

 

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

Հայտարարված է` 11.11.2011

Վերջին ժամկետը` 09.12.2011

Պատասխանատու անձ` Մ.Սայադյան
Հասցե` ք.Վանաձոր, Մարզպետարանի շենք, 3-րդ հարկ
Հեռ.` (+ 374 322) 23299. (+ 374 322) 23537
էլ. փոստ`← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-10-18 11:59:07