Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Համայնքներ

Համայնքի մասին

 

 

Օձուն (Վարչական կենտրոնը գ.Օձուն)

Մակերես` 102,8կմ2

Բնակչություն` 7968

Ամոջ   Այգեհատ    Արդվի     Արեւածագ    Ծաթեր    Կարմիր Աղեկ   Հագվի    Մղարթ

 

 


<<Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Օձուն, Ամոջ, Այգեհատ, Արդվի, Արևածագ, Ծաթեր, Կարմիր Աղեկ, Հագվի և Մղարթ համայնքների միավորման արդյունքում ձևավորվել է Օձուն համայնքը:
Օձուն համայնքը բազմաբնակավայր համայնք է: Օձուն համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերն են՝ Օձուն, Ամոջ, Այգեհատ, Արդվի, Արևածագ, Ծաթեր, Կարմիր Աղեկ, Հագվի և Մղարթ գյուղերը: Համայնքի կենտրոնն է հանդիսանում Օձուն գյուղը:
Ստորև ներկայացվում է համառոտ տեղեկատվություն համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի մասին:
ՕՁՈՒՆ ԳՅՈՒՂ
Գյուղը գտնվում է Դեբեդի կիրճի ձախափնյա բարձրադիր սարավանդի վրա, Ալավերդի քաղաքից 8 կմ հարավ-արմեւմուտք: Զբաղվում են կաթնաանասնապահությամբ, կարտոֆիլաբուծությամբ, բանջարաբուծությամբ, հացահատիկի, կերային կուլտուրաների մշակությամբ, պտղաբուծությամբ: Ունի երկու միջնակարգ դպրոցներ, երկու մանկապարտեզ երաժշտական դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան, կապի բաժանմունք, բուժ ամբուլատորիա, շրջանային հրշեջ կայան: Օձուն անունը հիշատակվում է ութերորդ դարից: Գյուղում կան բազմաթիվ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ:
Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն
Օձուն գյուղը գտնվում է Դեբեդի կիրճի ձախափնյա բարձրադիր սարավանդի վրա, Ալավերդի քաղաքից 8 կմ հարավ-արեւմուտք: Օձունը հանրապետության մեծ գյուղերից է, իսկ Լոռու մարզի ամենամեծ գյուղը: Այն գտնվում է Երևանից 170 կմ, իսկ մարզկենտրոն Վանաձորից 50 կմ հեռավորության վրա` հանրապետության հյուսիսային մասում: Օձուն համայնքը գտնվում է Հ-35` Մ-6 – Օձուն - Արևածագ – Հ 24 հանրապետական նշանակության ճանապարհի վրա, Մ-6՝ Վանաձոր (M-3 հատման կետ) Ալավերդի - Վրաստանի սահմանի միջպետական ավտոճանապարհից 5 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի մակերեսը 7879,72 հա է, որից անտառները` 1893հա, գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 5404 հա, այդ թվում. Համայնքը գտնվում է Լոռու մարզի վարչական տարածքի մեջ: Օձուն համայնքի վարչական տարածքի մեջ է մտնում նաև Ամոջ գյուղը: Օձունն աչքի է ընկնում բարենպաստ մեղմ կլիմայով, որը պայմանավորված է նրա տարածքի մակերևույթի համեմատաբար ոչ մեծ բարձրությամբ` 1000-1100 մ ծովի մակարդակից:: Ձմռան ամենացուրտ ամիսը հունվարն է, հունվարյան միջին ջերմաստիճանը-2,00C: Ամռան ամենատաք ամիսը հուլիսն է, միջին ջերմաստիճանը 19,90C: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 9,30C, մթնոլորտային տեղումների միջին քանակը կազմում է 553 մմ:Օձունը Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է, աչքի է ընկնում պատմական եւ ճարտարապետական հուշարձանների առատությամբ. այդ մասին են վկայում IV դարում կառուցված Ս. Աստվածածին եկեղեցին, V դարում կառուցված Ծիրանավոր Ծաղկավանք, VII դարում կառուցված Հոռոմայրի վանական համալիրը, ինչպես նաեւ գյուղի տարբեր վայրերում կառուցված եւ տեղադրված բազմաթիվ խաչքարերն ու մատուռները:
Գյուղում առկա եկեղեցիները պատկանում են Գուգարաց թեմին: Եկեղեցիներից Օձունը գործող եկեղեցի է, ունի երգչախումբ, հոգևոր առաջնորդն զբաղվում է նաև երիտասարդների հոգևոր դաստիարակությամբ: Եկեղեցին վերջին տարիներին վերանորոգվել է:

Ժողովրդագրություն
Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը
Օձուն համայնքի բյուջեն 2015 թվականին փաստացի կազմել է 120.999.7 (հարյուր քսան միլիոն ինը հարյուր իննսունինը հազար 700դրամ) :
2015թ. Օձուն համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները կազմել են 26.622.3 (քսանվեց միլիոն վեց հարյուր քսաներկու հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ:
Գյուղի ասֆալտապատ ճանապարհների տեսակարար կշիռը 25% է, գազիֆիկացված տների տեսակարար կշիռը` 90%, խմելու ջուր ունեցող տներինը` 95%, ընդհանուր հողատեսքերի 40%-ը ոռոգվում են, հեռախոսակապ ունեցող ընտանիքների տեսակար կշիռը` 100%: Գյուղն ապահովված է խմելու ջրով, գազիֆիկացված է, գործում են հեռախոսկապի բոլոր օպերատորները: Գյուղում իրենց ծառայություններն են մատուցում Հայփոստը, Էլցանցը, Հայռուսգազարդը:
Օձուն համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 5404 հա, որից վարելահողերը`1295 հա, խոտհարքները` 339 հա, արոտավայրերը` 3012 հա, այլ հողատեսակները` 757 հա: Համայնքում հաշվառված են 1450 գյուղացիական տնտեսություններ, որոնց սեփականաշնորհվել է 1110 հա վարելահող, 233 հա խոտհարք: Գյուղացիական տնտեսություններին ոռոգման ջուրը մատակարարում է Լոռի ջրանցք ՋՕԸ, ընդհանուր հողատեսքերի 40%-ը ոռոգվում են:
Մշակվել են հացահատիկային կուլտուրաներ` 392 հա, միջին բերքատվությունը 3.6 տոննա: Կարտոֆիլի ցանքսը կատարվել է 41 հա-ի վրա, միջին բերքատվությունը մինչև 20 տոննա:
Օձունի կլիմայական պայմանները հարմար են հատկապես հացահատիկային կուլտուրաների աճեցման համար , որի իրացման ռացիոնալ կազմակերպման նպատակով կարելի է կազմակերպել ձեթ-օճառի արտադրութուն, վերջինս, բացի հավելյալ եկամուտ ապահովելուց, կստեղծի լրացուցիչ աշխատատեղեր:
Օձունի բնակիչների հիմնական զբաղվածությունը անասնապահությունն է, չնայած դրան, գյուղում չեն ձեւավորվում խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ: Համայնքում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը` 2179 գլուխ, որից կովեր`966, ոչխարներ եւ այծեր`316 գլուխ, խոզեր`791 գլուխ, կան 5279 թեւ թռչուն, 483 մեղվաընտանիք: Մեկ կովի միջին կաթնատվությունը տարեկան 1800-2000 լ է, որն արտադրողներն օգտագործում են մեծ մասամբ սեփական կարիքների համար: Ցավոք, այն նշանակալի եկամուտ չի ապահովում գյուղացիների համար, քանի որ կաթնամթերքի իրացման խնդիրը լուծված չէ` համայնքը չունի կաթ ընդունող կամ վերամշակող ձեռնարկություն: Նախատեսվում է տնտեսվարողներին աջակցել խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի ավելացման և դրա հիման վրա կաթի ընդունման և վերամշակման արտադրամասի հիմնման հարցում:
Աշխատանքներ են տարվում գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման և մթերման ոլորտներում ենթակառուցվածքների ձևավորման գործում:
Վերջին տարիներին զարգանում է հատապտուղների աճեցումը , ավելանում են ազնվամորու մշակատարածությունները: Տենդենց կա նաև պտղատու այգիների քանակի ավելացման: Այս առումով , համայնքի համար հեռանկարային կլինի սառնարանային տնտեսությունների ձևավորումը, որը լրացուցիչ եկամուտ կապահովի տնտեսվարողներին, կնպաստի վերոհիշյալ ճյուղերի զարգացմանը:
2016թ-ին, Կառավարության հրատապ ծրագրով, գյուղացիներին տրամադրվել է ազոտական պարարտանյութ `պարկը 6000դրամով, դիզ վառելիք` 280դրամով, առվույտի սերմ 1500 դրամով, գարնանացան գարի 130դրամով, եգիպտացորեն` 350 դրամով:
Համայնքում այժմ գործում է քարի վերամշակման 3 փոքր արտադրամաս, մեկ հացի փուռ, ինչպես նաեւ մեկ հանգստյան տուն` «Օձուն պանսիոնատը»:
Վերջին տարիներին գյուղում ձեւավորվել է հյուրատնային բիզնեսը` մոտ 10 տուն, որոնք ողջ տարին ծառայություններ են մատուցում գյուղ այցելող զբոսաշրջիկներին: Ընտանեկան բիզնեսի այս տեսակն ընդլայնվելու միտում ունի:
Գյուղի գործող շինություններն են՝ համայնքապետարանը, երկու դպրոցները, երկու մանկապարտեզները, մշակույթի տունը, արվեստի դպրոցը, բուժամբուլատորիան, փոստը և այլն:
Համայնքում կա 1450 առանձնատուն, մեկ հինգհարկանի և մեկ երկհարկանի բազաբնակարան շենքեր:
Համայնքում գործում են երկու մանկապարտեզներ: Մանկապարտեզները վերանորոգվել են, ձեռք է բերվել նորագույն կենցաղային տեխնիկա եւ խոհանոցային կահույք, սպասք, անկողնային պարագաներ, մարզական և ճանաչողական բնույթի խաղեր: Թիվ 2 մանկապարտեզում կա տանիքի վերանորոգման, մահճալաների ձեռք բերման խնդիր:
Մանկական արվեստի դպրոցը ներկայումս գործում է թիվ 1 հանրակրթական դպրոցի մասնաշենքում, որը չնայած ընթացիկ վերանորոգված է, բայց պայմանները բավարար չեն: Խնդրի լուծման նպատակով, թիվ 1 մանկապարտեզի երկհարկանի մասնաշենքը հատկացվել է արվեստի դպրոցին, որը վերանորոգվում է Կառավարության հրատապ ծրագրով: Արվեստի դպրոցում սովորում են մոտ 120 աշակերտներ, գործում են երաժշտական տարբեր գործիքների` դաշնամուրի, ջութակի դասարաններ եւ ժողգործիքներ՝ շվի, քանոն, նկարչության եւ պարի խմբակներ:
Համայնքում գործում է նաեւ երկու միջնակարգ դպրոց: Դպրոցները վերանորոգված են եւ գտնվում են բարվոք վիճակում: Այլ է դպրոցների մարզադահլիճների եւ մարզահրապարակների վիճակը: Դպրոցների վերանորոգման ժամանակ մարզադահլիճները դուրս են մնացել ծրագրից եւ խնդիր է առաջացել ամբողջությամբ վերանորոգել մարզադահլիճները, ձեռք բերել մարզական գույք: Թիվ 2 միջնակարգ դպրոցն ունի նաև ջեռուցման խնդիր:
Համայնքում գործում է մեկ բուժամբուլատորիա, որն առաջին բուժօգնություն է ցուցաբերում բնակչությանը, իսկ հիվանդանոցային բուժումն իրականացվում է Ալավերդիում: Բուժամբուլատորիան կառուցվել է 2000թ., բարեկարգ է:
Օձունում գոյություն ունեցող մշակութային միակ կառույցը մշակույթի տունն է: Այն կառուցվել է 1950թ.-ին, շենքն, ընդանուր առմամբ, բարեկարգ վիճակում է, նախորդ տարիներին համայնքի միջոցներով կատարվել են կոսմետիկ նորոգման աշխատանքներ: Մշակույթի տանը գործում են պարի, նկարչության, ասմունքի, կարատեի խմբակներ: Մշակույթի տան շենքում գործում է <<Օձունի Հայկանուշ Ղահրամանյանի անվան գրադարան >> ՀՈԱԿ-ը:
Համայնքը չունի մարզահամալիր, դպրոցներն անգամ չունեն մարզադահլիճներ: Գյուղի ֆուտբոլի դաշտը նույնպես չի համապատասխանում պահանջվող չափանիշներին (որակազրկված է), որի պատճառով անգամ ներհանրապետական մրցումներն են արգելված: Ըստ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի չափորոշիչների՝ դաշտը պետք է ունենա ցանկապատ, հանդերձարան, զուգարան եւ դաշտի հարթ պաստառ:
Համայնքում մարզահամալիրի կառուցումը կաշխուժացնի երիտասարդության առօրյան :
ԱՄՈՋ ԳՅՈՒՂ
Ամոջ գյուղը գտնվում է Լոռու մարզի հյուսիս-արևելյան բարձրադիր սարահարթի վրա՝ Օձուն գյուղից 1 կիլոմետր հյուսիս-արևելք: Գյուղի մասին հիշատակություններ գալիս են դեռևս 13-րդ դարից: Սակայն այստեղ առաջին բնակիչները եղել են Միքայել Լոռւ-Մելիքյանի ժառանգները: Նրանք լինելով Վրաստանի մեծահարուստ կալվածատերեր, Ամոջ գյուղում կառուցել են ամառանոցներ:Հետագայում տեղափոխվել են մշտական բնակության: Գյուղի հին կամ այլ անվանումների շարքում հիշատակվում է Ամվոճ, Ամաջա, Ամորջի: 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գյուղի փաստացի բնակչությունը կազմել է 197 մարդ, որից՝ 0-18 տարեկան 41 մարդ: Վարչական տարածքը կազմում է 97 հա: Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Ամոջ գյուղը Օձունի գյուղխորհրդի կազմում է եղել: Բնակչության հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունը և հողագործությունն է, կան սեզոնային արտագնա աշխատանքի մեկնողներ:
ԱՅԳԵՀԱՏ ԳՅՈՒՂ
Գյուղը գտնվում է Ալավերդի քաղաքից 9 կմ հարավ-արեւմուտք, մարզկենտրոնից գտնվում է 43 կմ հեռավորության վրա: Տեղակայված է Ալավերդի-Ստեփանավան ավտոմայրուղու վրա Նախկինում մտել է Թիֆլիսի նահանգի Բորչալուի գավառի մեջ եւ ունեցել է Իգահատ, Իգոկաթ, Իկհատ, Դանուշավան անվանումները: Այգեհատ է վերանվանվել 1991 թ-ին: Գյուղն իր նախկին Իգահատ և հետո Այգեհատ անվանումները իբր ստացել է այն պատճառով, որ շրջակայքում եղած այգիները վերջացել են, հատվել: Գյուղից քիչ հեռու գտնվում է Քոբայրի վանքը: Գյուղը տեղադրված է Դեբեդ գետի հովտում, բարձրադիր սարավանդում` ծովի մակարդակից 1150մ բարձրության վրա: Կլիման մերձարեւադարձային է, չափավոր շոգ եւ չորային ամառներով, մեղմ ձմեռներով: Տարեկան թափվում են 500-600մմ մթնոլորտային տեղումներ: Ագրոկլիմայական տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում: 1831 թ-ին գյուղն ունեցել է 88, 1886թ-ին` 337, 1922 թ-ին` 500, 1959 թ-ին` 391, 1970 թ-ին` 366, 1979 թ-ին` 295 բնակիչ: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2005 թ-ին համայնքի բնակչությունը կազմել է 235 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 43%, կանայք` 57%: Ունի դպրոց, գրադարան, բուժկետ, կապի հանգույց: Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր` կազմելով 281 հա: Գյուղի մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Զբաղվում են դաշտավարությամբ, պտղաբուծությամբ (տանձ, խնձոր,սալոր), մշակում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Զբաղվում են խոշոր եղջերավոր անասնաբուծությամբ, մեղվաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ:
ԱՐԴՎԻ ԳՅՈՒՂ
Գյուղը գտնվում է Ալավերդի քաղաքից 9 կմ հարավ-արեւմուտք, մարզկենտրոնից գտնվում է 45 կմ հեռավորության վրա: Նախկինում ունեցել է Արդու, Արտվի, Մելիքգյուղ, Մելիքքյանդ անվանումները: Հնում մտել է Գուգարք աշխարհի Տաշիրք գավառի մեջ: Ըստ տեղացիների գյուղն հնում կոչվել է Մելիքգյուղ: Նոր ժամանակներում հանդիպում է նաև Արդու գրությամբ: Հովհան Օձնեցին իր ծննդավայրից եկել է այստեղ, կառուցել ճգնարան եւ եկղեցի: Ըստ ավանդության` <<Օձունից հեռանալիս նա անիծել է այն եւ Մելիքգյուղ գալով անվանել է Առտվի, այսինքն` Մելիքն առա եւ Օձունը տվի>>: Գյուղում կան երկու եկեղեցիներ: Դրանցից մեկը Հովհան Օձնեցու կառուցած ս. Հովհաննես վանքը (718-728թթ), որը վերակառուցվել է 17-րդ դարում: Եկեղեցու ներսում գտնվում է Հովհաննես Օձնեցու գերեզմանը: Մյուսը ս. Հարություն եկեղեցին է` կառուցված 10-րդ դարում: Վերջին դարերում Արդվին եղել է Լոռու մելիքների կալվածքները: Գյուղը տեղադրված է Դեբեդ գետի բարձրադիր ձախափնյա սարավանդում, անտառապատ լեռան ստորոտում` ծովի մակարդակից 1450մ բարձրության վրա: Գյուղի մոտ գտնվող ձորը կոչվում է Վիշապաձոր: Կլիման բարեխառն լեռնային է, տևւական, ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան թափվում են 600-700մմ մթնոլորտային տեղումներ: Ագրոկլիմայական տեսակետից ընկած է մասնակի ոռոգման գոտում:
Ունի սառնորակ աղբյուրներ, որոնք օգտագործվում են որպես խմելու ջուր: Ունի բազմամետաղների հանքերի առանձին ելքեր, որոնք չունեն արդյունաբերական նշանակություն:
Գյուղի բնակչության նախնիների մի մասը տեղափոխվել է Ղարաբաղից եւ Բերդից: 1970 թ-ին գյուղն ունեցել է 236 բնակիչ: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2005 թ-ին համայնքի բնակչությունը կազմել է 185 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 46%, կանայք` 54%: Ունի միջնակարգ դպրոց, գրադարան, բուժկետ, կապի հանգույց:
Գյուղատնտեսական հողահանդակներում մեծ բաժին ունեն վարելահողերը (153հա): Գյուղի մասնագիտացման ուղղությունը անասնապահությունն է: Զբաղվում են խոշոր եղջերավոր անասնաբուծությամբ, մեղվաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ: Զբաղվում են նաև դաշտավարությամբ, պտղաբուծությամբ (տանձ, խնձոր, կեռաս), մշակում են բանջարաբոստանային, կերային, հացահատիկային կուլտուրաներ:
ԱՐԵՎԱԾԱԳ ԳՅՈՒՂ
Գյուղը գտնվում է Ալավերդի քաղաքից 14 կմ հարավ, մարզկենտրոնից գտնվում է 36 կմ հեռավորության վրա: Նախկինում ունեցել է Ղաչաղան, Ուզուն լարա օյուն, Ուզունլար Ներքին, Ուզունլար Նոր անվանումները: Արեւվածագ է վերանվանվել 1976 թ-ին: Գյուղը տեղադրված է Ձորագետի ստորին հոսանքում, սարավանդի վրա` ծովի մակարդակից 1270մ բարձրության վրա: Ունի վարդագույն ֆելզիտի պաշարներ, որոնք ունեն արդյունաբերական նշանակություն: Կլիման բարեխառն լեռնային է, տեւական, ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան թափվում են 600-700մմ մթնոլորտային տեղումներ: Ագրոկլիմայական տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում:
Գյուղի արևմտյան կողմում` Ձորագետի ձախ ափին` բարձր լեռան վրա պահպանվում են հին քարաշեն աշտարակի հիմքերը, որն ունեցել է պաշտպանական նշանակություն: Բացի այդ այստեղ հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են մ.թ.ա. 11-10-րդ դդ դամբարանադաշտ:
1873 թ-ին գյուղն ունեցել է 209, 1914 թ-ին` 550, 1922 թ-ին` 532, 1959 թ-ին` 1029, 1979 թ-ին` 894 հայ բնակիչ: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2005 թ-ին համայնքի բնակչությունը կազմել է 747 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 47%, կանայք` 53%: Ունի դպրոց, գրադարան, ծննդատուն, մանկապարտեզ, կապի հանգույց: Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր` կազմելով 365հա: Գյուղի մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Զբաղվում են դաշտավարությամբ, պտղաբուծությամբ (տանձ, խնձոր, կեռաս), մշակում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Զբաղվում են նաեւ խոշոր եղջերավոր անասնաբուծությամբ, մեղվաբուծութմյամբ:
ԾԱԹԵՐ ԳՅՈՒՂ
Գյուղը հիմնվել է մոտ 150 տարի առաջ: Այն գտնվում է Լոռու մարզի վարչական տարածքում՝ հյուսիսային մասում: Մարզկենտրոնից հեռավորությունը 60 կմ է: Շրջկենտրոնը` քաղաք Ալավերդի, որից գյուղի հեռավորությունը մոտ 22 կմ է: Գյուղի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1260 մ է, հեռավորությունը մոտակա երկաթուղուց՝ 20 կմ: Գյուղի վարչական տարածքը 685.9 հա է , որից բնակելի զանգվածը կազմում է 27.55 հա: Գյուղի տարածքը գտնվում է չափավոր կլիմայական գոտում, չափավոր տաք ամառով և չափավոր տաք ձմեռով: Գյուղը տեղակայված է Լոռվա սարահարթում, ռելիեֆը սարահարթային է, հյուսիս-արևելյան կողմից շրջապատված է լեռներով:
Պատմամշակութային հուշարձանները տարբեր են ըստ կառուցման ժամանակահատվածի. ավելի բազմազան են 13-14-րդ դարերի հուշարձանները: Համայնքն ունի մեկ մատուռ: 2002թ.-ին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկում` Ծաթեր համայնքում ներառված է 2 հուշարձան և 5 խաչքար: Գյուղի մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Զբաղվում են դաշտավարությամբ, պտղաբուծությամբ (տանձ, խնձոր), մշակում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Զբաղվում են նաեւ խոշոր եղջերավոր անասնաբուծությամբ, մեղվաբուծութմյամբ:
ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԿ ԳՅՈՒՂ
Կարմիր Աղեկի (արեւմտահայերեն՝ լավ) գյուղը վերաբնակեցվել է 1924թ., սակայն գյուղն ավելի հին է, քան ենթադրվում է։ Դրա վկայությունն են համայնքի տարածքում գտնվող VI-VIIդդ բազմաթիվ գերեզմանները:Գյուղը գտնվում է մարզի վարչական տարածքի հյուսիս-արեւմտյան մասում, որի ընդհանուր տարածքը կազմում է 4.02 հա, մարզկենտրոնից՝ Վանաձորից, 63 կմ հեռավորության վրա։ Մոտակա երկթուղին գտնվում է Ալավերդի քաղաքում, գյուղից 26 կմ հեռավորության վրա։ Գյուղի մշակելի հողերը գտնվում են թեք հարթությունների՝ թույլ թեք եւ միջին թեք լանջերի վրա։ Գյուղն ունի լեռնատափաստանային գոտուն բնորոշ կլիմա։ Տեղումների միջին քանակը կազմում է 550 մմ, որը տարվա տարբեր եղանակներին եւ ամիսներին բաշխվում է անհավասարաչափ։ Օդի տարեկան կիջին ջերմաստիճանը կազմում է +6 աստիճան, հուլիս-օգոստոս ամիսներին՝ 20 աստիճան, բացարձակ նվազագույնը հասնում է -20 աստիճանի, իսկ բացարձակ առավելագույնը՝ +34 աստիճան։ Գարնանային վերջին ցրտահարությունները լինում են ապրիլ ամսվա վերջին տասնօրյակին, իսկ աշնանային ցրտահարությունները՝ սեպտեմբերի կեսերին։ Գյուղի տարածքում բնական բուսական ծածկույթը բաղկացած է հացազգատարածքներից, թիթեռածաղկավոր բույսերից, թփուտներից եւ անտառային բույսերից։ Գյուղի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է դաշտավարությամբ, ցանվում է հացահատիկ՝ 55 հա, կարտոֆիլ՝ 60 հա։ Բացի դրանցից զբաղվում են նաեւ անասնապահությամբ:Անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ չկան։ Գյուղն ունի դպրոց գրադարան, ֆուտբոլի դաշտ:
ՀԱԳՎԻ ԳՅՈՒՂ
Լոռու մարզի Հագվի գյուղը գտնվում է հանրապետության հյուսիս-արեւելքում, Ալավերդի քաղաքից 15 կմ հեռավորության վրա: Չնայած գյուղը հիմնադրվել է 17-րդ դարում, գյուղում կա փոքրիկ եկեղեցի, որը կառուցվել է 12-րդ դարում:
Գյուղը գտնվում ` ծովի մակերեւույթից 1200 մ բարձրության վրա: Գյուղի կլիման բարեխառն է, ձմեռը մեղմ, ամառը` զով:
Համայնքի հողատարածությունները ամբողջովին զրկված են ոռոգման ջրից, որի պատճառով հնարավոր չէ լիարժեք կազմակերպել գյուղմթերքների արտադրություն: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է ցորենի եւ կարտոֆիլի արտադրությամբ: Հողի
բերքատվությունը կախված է տարվա եղանակներից: Վարելահողերը մեծամասամբ դրված են անասնակերի տակ: Անասնակեր ներմուծվում է նաեւ հարեւան գյուղերից: Անասնապահությամբ զբաղվողները արտադրում են կաթ, միս, ձու, մեղր, բուրդ:
ՄՂԱՐԹ ԳՅՈՒՂ
Գյուղը գտնվում է Վիրահայոց լեռնաշղթայի Շեկաղբյուր լեռան հարավային լանջին, Ալավերդի քաղաքից 23 կմ հարավ արեւմուտք: Զբաղվում են անասնապահությամբ, հացահատիկի, կերային կուլտուրաների, կարտոֆիլի, ծխախոտի մշակությամբ: Ունի ութամյա դպրոց, կուլտուրայի տուն, գրադարան, կապի բաժանմունք, բուժմանկաբարձական կետ: Գյուղում եւ շրջակայքում պահպանվել են խաչքարեր (13-14 դդ):

Հասցեն՝ գ.Օձուն, 1731

հեռ՝ 

էլ.հասցեն՝   odzun.lori@mta.gov.am

Վեբ կայք՝     www.odzun.am

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-12-09 09:43:30